HOTLINE: 02103 825 139

Thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ

  • Việt Nam
  • English
Banner top

Áp dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo nhằm bảo vệ môi trường

October 21, 2020
Được đăng bởi : Lê Thị Thúy Nga

 

Trong những năm gần đây, bảo vệ môi trường được quan tâm nhiều nhất, không chỉ trong phạm vi hẹp mà là vấn đề nổi cộm toàn cầu. Công nghệ sản xuất xanh được các doanh nghiệp đề cao hưởng ứng. Nằm trong xu thế đó, Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao đã có nhiều nghiên cứu khoa học công nghệ, cải tiến, đổi mới nhằm cải thiện và bảo vệ môi trường.

Cơ sở vật chất, máy móc thiết bị được trang bị từ những năm 1960, mặc dù được đầu tư cải tạo nhiều nhưng vẫn không tránh khỏi các vấn đề phát sinh liên quan đến môi trường. Tuy nhiên, với lợi thế từ phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật, Công ty đã từng bước cải tạo, khắc phục các hạn chế làm ảnh hưởng môi trường. Đến nay có thể khẳng định, các chỉ tiêu về môi trường của Công ty đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn QCVN. Các sáng kiến cải tiến đổi mới, các đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ được áp dụng thành công là thế mạnh cho sự phát triển của Công ty. Trong giai đoạn 2015 ÷ 2019 đã có 1.652 đề tài, sáng kiến của 3.951 tác giả. Với quan điểm lãnh đạo xuyên suốt: sản xuất đảm bảo chất lượng phải đi đôi với đảm bảo an toàn, đặc biệt là đảm bảo môi trường, các đề tài, sáng kiến được áp dụng phần lớn là các cải tiến, đổi mới liên quan đến cải thiện và bảo vệ môi trường. Một số đề tài nổi bật về nghiên cứu thay đổi công nghệ nhằm đảm bảo môi trường như đề tài "Nghiên cứu giải pháp lập phương án sửa chữa tháp tiếp xúc dây chuyền Axít 2 nhằm nâng cao hiệu suất chuyển hoá, giảm thiểu khí thải phát tán ra môi trường". Áp dụng đề tài đã tăng hiệu suất chuyển hoá SO2 thành SO3 từ 99,86% lên 99,89%, tăng sản lượng thực tế, góp phần giảm giá thành, đồng thời đáp ứng được yêu cầu về kiểm soát phát thải SO2 ra môi trường với hàm lượng SO2 trung bình 235 mg/Nm3, thấp hơn rất nhiều so với chỉ tiêu phát thải quy định trong cột B QCVN 21:2009/BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường (hàm lượng SO2 ≤ 450 mg/Nm3). Đề tài "Nghiên cứu, lập giải pháp công nghệ mới xử lý dung dịch H2SiF6 trong dây chuyền sản xuất supe lân nhằm giải quyết môi trường và nâng cao hiệu quả kinh tế" không chỉ sử dụng hợp lý tài nguyên, mang lợi ích kinh tế cho Công ty, đề tài này còn có hiệu quả lớn về mặt xã hội, môi trường khi giải quyết triệt để vấn đề xử lý nước thải sản xuất supe lân, không xả nước thải sản xuất ra môi trường. Bên cạnh các nghiên cứu đổi mới công nghệ, Công ty còn có nhiều cải tạo, đổi mới, cải thiện môi trường hiệu quả, đảm bảo đạt các chỉ tiêu khí thải, bụi thải, nước thải theo QCVN như: Sáng kiến "Cải tạo hệ thống hấp thụ xí nghiệp Supe 1 đáp ứng tiêu chuẩn môi trường, thuận lợi cho vận hành và mang lại hiệu quả kinh tế"; Sáng kiến "Thu hồi nước thải rửa lọc nhằm tái sử dụng vào sản xuất, đảm bảo không có nước thải xả ra ngoài môi trường và mang lại hiệu quả kinh tế cao tại Xí nghiệp Cấp thoát nước";...

          Nhiều đề tài khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo nhằm bảo vệ môi trường của Công ty đã nhận được giải thưởng tại các Hội thi sáng tạo khoa học công nghệ. Giai đoạn 2015 ÷ 2019, Công ty đã nhận được các giải thưởng: Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Phú Thọ: đạt 01 Giải Nhất, 04 Giải Ba; Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc: đạt 02 Giải Khuyến khích; Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam (VFFOTEC): 01 Giải Nhất; 01 Huy chương Bạc Giải thưởng Quốc tế về Khoa học Công nghệ năm 2018 tại Hàn Quốc; 01 Giải Đặc biệt về Khoa học Công nghệ năm 2018 của Trường Đại học Hoàng gia Ả Rập Xê Út.

Giải đặc biệt của Trường Đại học Hoàng gia Ả Rập Xê út trao cho công trình của Công ty

Trong thời gian tới, Công ty sẽ thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hoạt động nghiên cứu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo nhằm bảo vệ môi trường - yếu tố tiên quyết cho một tương lai xanh, góp phần vào sự phát triển bền vững của Công ty.

Diệu Hiền