HOTLINE: 02103 825 139

Thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ

  • Việt Nam
  • English
Banner top

Bón phân Lâm Thao cho lúa mùa

Cây lúa không kén đất. Ở nước ta lúa có thể được trồng và cho năng suất trên hầu hết các loại đất: Đất phù sa của các hệ thống sông, đất phèn, đất mặn, đất bạc màu.

Hội nghị hướng dẫn sử dụng phân bón Lâm Thao tại các địa phương

 Nhằm không ngừng trang bị những kiến thức cơ bản cho bà con nông dân trong cả nước về việc sử dụng phân bón Lâm Thao đúng phương pháp để giúp các loại cây trồng phát triển tốt, mang lại hiệu quả kinh tế cao, trong các...

Hội nghị hướng dẫn sử dụng phân bón Lâm Thao tại huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng

Với mong muốn đưa những tiến bộ kỹ thuật trong việc sử dụng phân bón và nhận biết các sản phẩm phân bón của Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chât Lâm Thao cho bà con nông dân trong sản xuất nông nghiệp nhằm đạt hiệu quả...

Bón phân lân nung chảy và NPK-S Lâm Thao cho cây có múi

Bón phân cho cây cam, quýt thường chia ra 3 giai đoạn (không tính giai đoạn ở vườn ươm): Đào hố để trồng, kiến thiết cơ bản, kinh doanh.

Sản phẩm mới NPK-S Lâm Thao hàm lượng dinh dưỡng cao: Trái ngọt đầu tiên!

Trong khi đó, hầu hết các sản phẩm phân bón uy tín trên thị trường chủ yếu đến từ nguồn nhập khẩu hoặc được sản xuất bởi các doanh nghiệp có trụ sở ở phía Nam. Vì vậy, xác định trách nhiệm của một đơn vị sản xuất phân...