HOTLINE: 02103 825 139

Thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ

  • Việt Nam
  • English
Banner top

Lễ trao Quyết định bổ nhiệm chức danh Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự tự vệ Công ty CP Supe PP&HC Lâm Thao

October 08, 2020
Được đăng bởi : Nguyễn Thị Hoa Mua

 

          Ngày 7-10-2020, tại Công ty CP Supe PP&HC Lâm Thao, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Phú Thọ tổ chức trao Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm Chính trị viên Ban CHQS tự vệ Công ty.

          Tới dự buổi Lễ, về phía Bộ CHQS tỉnh có đồng chí Đại tá Trần Nho Lương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh, Phó Chỉ huy Trưởng kiêm Tham mưu Trưởng Bộ CHQS tỉnh; các đồng chí là Trưởng Ban Dân quân, Trưởng Ban Phòng không, cán bộ Văn phòng của Bộ CHQS tỉnh; các đồng chí Lãnh đạo Ban CHQS huyện Lâm Thao. Về phía Công ty có các đồng chí: Phạm Quang Tuyến, Chủ tịch Hội đồng Quản trị; Phạm Thanh Tùng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc; các đồng chí trong Ban Lãnh đạo Công ty và Ban CHQS Công ty.

Đại tá Trần Nho Lương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh, Phó Chỉ huy Trưởng kiêm Tham mưu Trưởng Bộ CHQS tỉnh trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Phạm Thanh Tùng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc và đồng chí Phạm Quang Tuyến, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty

Theo Quyết định của Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ, đồng chí Phạm Thanh Tùng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc được bổ nhiệm làm Chính trị viên Ban CHQS tự vệ Công ty; đồng chí Phạm Quang Tuyến, Chủ tịch Hội đồng Quản trị miễn nhiệm vị trí Chính trị viên Ban CHQS Công ty do chuyển công tác khác.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Trần Nho Lương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh, Phó Chỉ huy Trưởng kiêm Tham mưu Trưởng Bộ CHQS tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao sự nghiêm túc chấp hành các chương trình triển khai về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của Công ty trong thời gian vừa qua. Đại tá mong muốn đồng chí Chính trị viên Ban CHQS tự vệ Công ty với cương vị là người chủ trì về chính trị trong lực lượng tự vệ sẽ tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, Lãnh đạo Công ty chủ trương, biện pháp lãnh đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tiến hành công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng lực lượng tự vệ có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Xây dựng nòng cốt chính trị, phát triển đảng viên, đoàn viên trong lực lượng tự vệ. Động viên, tuyên truyền, giáo dục lực lượng tự vệ và cán bộ, người lao động tham gia xây dựng lực lượng vũ trang địa phương, củng cố nền quốc phòng toàn dân; nâng cao cảnh giác cách mạng, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, góp phần giữ vững an ninh, chính trị của cơ quan. Tham gia có hiệu quả cùng cấp ủy, chính quyền địa phương làm công tác vận động quần chúng, thực hiện các phong trào, cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Quân đội và địa phương phát động, góp phần xây dựng Công ty vững mạnh, địa bàn an toàn.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Phạm Thanh Tùng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty cảm ơn sự quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ của Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ, Ban CHQS huyện Lâm Thao đối với công tác quân sự, quốc phòng nói chung, công tác huấn luyện chiến sỹ tự vệ của Công ty nói riêng. Đồng chí Phạm Thanh Tùng hứa sẽ nỗ lực phấn đấu học tập, rèn luyện để hoàn thành nhiệm vụ được giao; đồng thời, kế thừa và phát huy những thành quả mà Ban CHQS Công ty qua các thời kỳ đã đạt được; cùng Đảng ủy, Ban CHQS Công ty lãnh đạo, điều hành lực lượng tự vệ Công ty thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, Quốc phòng và các cơ quan có thẩm quyền nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ toàn dân bảo vệ tổ quốc và nêu cao tinh thần sẵn sàng chiến đấu, phấn đấu đạt nhiều kết quả hơn nữa, góp phần xây dựng lực lượng tự vệ Công ty ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Cũng trong buổi làm việc, các đồng chí Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ và Ban CHQS huyện Lâm Thao đã tới thăm Đại đội Pháo phòng không 37mm-1 của Công ty.

 

Hoa Mua