HOTLINE: 02103 825 139

Thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ

  • Việt Nam
  • English
Banner top

Năm 2019: Nhiều thành tựu trong hoạt động khoa học công nghệ tại Công ty CP Supe PP&HC Lâm Thao

August 21, 2020
Được đăng bởi : Nguyễn Thị Hoa Mua

 

          Năm 2019 được đánh giá là năm nền kinh tế trong nước có sự khởi sắc, tuy nhiên các doanh nghiệp sản xuất vẫn còn gặp không ít khó khăn, đặc biệt các doanh nghiệp sản xuất phân bón. Nguồn cung phân bón trên thị trường đang dư thừa 3 lần so với nhu cầu sử dụng. Sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt của các sản phẩm phân bón sản xuất trong nước và phân bón nhập khẩu. Nhiều loại phân bón giả, nhái, kém chất lượng vẫn bán trôi nổi trên thị trường gây ảnh hưởng đến uy tín và cạnh tranh không lành mạnh với phân bón của Công ty.

Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Ban điều hành Công ty đã chủ động, kịp thời đưa ra các giải pháp cụ thể linh hoạt, phù hợp cho từng giai đoạn; Sự đoàn kết, quyết tâm vượt khó, phát huy mọi nguồn lực của tập thể cán bộ, người lao động Công ty, đặc biệt là hoạt động khoa học công nghệ, sáng kiến cải tiến tiết kiệm hợp lý hóa sản xuất đã góp phần quan trọng để Công ty từng bước vượt qua được các khó khăn, duy trì sản xuất kinh doanh năm 2019.

          Năm 2019, các Tiểu ban của Hội đồng Khoa học, sáng kiến, tiết kiệm (KH-SKTK) Công ty đã họp xem xét, đánh giá cụ thể, công nhận cho 279 đề tài, sáng kiến của 602 tác giả (trong đó có 193 tác giả nữ); 05 đồng chí được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo, 35 đồng chí được tặng Danh hiệu Lao động sáng tạo của Tổng giám đốc Công ty. Các sáng kiến, đề tài năm 2019 bao gồm tất cả các lĩnh vực công tác trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của Công ty, trong đó: Tiểu ban Khoa học công nghệ xét công nhận 81 giải pháp; Tiểu ban Cơ khí, điện, tự động hóa xét công nhận 122 giải pháp; Tiểu ban Kinh tế - Quản lý xét công nhận 76 giải pháp.

          Trong 279 đề tài, sáng kiến được công nhận, nhiều đề tài, sáng kiến có hiệu quả lớn và nhiều ý nghĩa trong sản xuất kinh doanh của Công ty. Như đề tài "Điều chỉnh quy trình công nghệ sản xuất phân bón Supe lân, nâng cao hiệu suất sử dụng, giảm định mức tiêu hao quặng apatit, mang lại hiệu quả kinh tế". Đây là đề tài được các tác giả nghiên cứu và áp dụng tại 2 dây chuyền sản xuất Supe lân của Công ty từ tháng 1/2019. Sau khi áp dụng giải pháp, chỉ tính từ tháng 01/2019 đến tháng 12/2019 đã mang lại giá trị làm lợi 6,5 tỷ đồng/năm; góp phần tiết kiệm tài nguyên quặng apatit.

Công trình bể thu nước tuần hoàn để sản xuất của đề tài "Thu hồi nước thải rửa lọc tái sử dụng vào sản xuất"

       Có những đề tài không chỉ giá trị làm lợi cao, tiết kiệm nguồn tài nguyên mà còn có ý nghĩa cải thiện môi trường, như đề tài "Thu hồi nước thải rửa lọc nhằm tái sử dụng vào sản xuất, đảm bảo không có nước thải xả ra ngoài môi trường và mang lại hiệu quả kinh tế cao tại Xí nghiệp Cấp thoát nước". Ngoài giá trị làm lợi hơn 200 triệu đồng/năm, giải pháp giúp Công ty thực hiện tuân thủ đúng quy định của Luật Bảo vệ môi trường và góp phần tiết kiệm nguồn tài nguyên nước.

          Hay như đề tài "Nghiên cứu và triển khai thực hiện thay đổi thiết bị xử lý bụi hệ thống sấy phụ gia NPK-S  từ xylon và thiết bị sủi bọt sang thiết bị lọc bụi túi tại Xí nghiệp Phân lân nung chảy", không chỉ góp phần cải thiện môi trường làm việc, mà còn mang lại giá trị làm lợi cho Công ty gần 1,5 tỷ đồng/năm.

Bước vào thực hiện kế hoạch của năm 2020, những khó khăn cho sản xuất, kinh doanh phân bón tiếp tục hiện hữu, sự cạnh tranh giành giật thị trường phân bón ngày càng phức tạp và khó lường. Bên cạnh đó, sự ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch Covid-19 chưa có dấu hiệu dừng lại. Trong khi đó, sức ép về doanh thu và lợi nhuận, tiền lương người lao động yêu cầu ổn định và nâng cao. Song với bề dày truyền thống và kinh nghiệm đã có, tập thể cán bộ và người lao động Công ty luôn luôn đoàn kết một lòng, phát huy nội lực, trí tuệ trong hoạt động khoa học công nghệ để góp phần đưa Công ty từng bước vượt qua các khó khăn thách thức trong giai đoạn hiện nay, thực hiện mục tiêu phát triển ổn định, bền vững./.

Diệu Hiền