HOTLINE: 02103 825 139

Thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ

  • Việt Nam
  • English
Banner top

Nghị quyết thông qua tạm ứng cổ tức bằng tiền đợi 1 năm 2018 và ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền trả cổ tức

November 26, 2018
Được đăng bởi : Hữu Tuấn

Công ty CP Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao công bố Nghị quyết HĐQT và thông báo ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 tỷ lệ 7%

Xem chi tiết tại đây