HOTLINE: 02103 825 139

Thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ

  • Việt Nam
  • English
Banner top

Supe Lân

Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao
đ đ
Thông tin sản phẩm:

THÀNH PHẦN, HÀM LƯỢNG DINH DƯỠNG (%)

Lân hữu hiệu (P2O5hh): 16

Hàm lượng axít tự do (% khối lượng quy về P2O5td): 4

Candimi (Cd): 12mg/kg

Lưu huỳnh (S): 10

Độ ẩm: 12

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Sử dụng bón lót cho các loại cây trồng.

1. Bón cho Lúa:

- Lúa xuân: 14-17 kg/sào Bắc bộ 360m2.

- Lúa mùa: 11-14 kg/sào Bắc bộ 360m2.

2. Bón cho Ngô: 14-17 kg/sào Bắc bộ 360m2.

Phương thức sử dụng: Bón rễ.

THÀNH PHẦN, HÀM LƯỢNG DINH DƯỠNG (%)

Lân hữu hiệu (P2O5hh): 16

Hàm lượng axít tự do (% khối lượng quy về P2O5td): 4

Candimi (Cd): 12mg/kg

Lưu huỳnh (S): 10

Độ ẩm: 12

Sử dụng bón lót cho các loại cây trồng.

1. Bón cho Lúa:

- Lúa xuân: 14-17 kg/sào Bắc bộ 360m2.

- Lúa mùa: 11-14 kg/sào Bắc bộ 360m2.

2. Bón cho Ngô: 14-17 kg/sào Bắc bộ 360m2.

Phương thức sử dụng: Bón rễ.