HOTLINE: 02103 825 139

Thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ

  • Việt Nam
  • English
Banner top

Đoàn thanh niên Công ty tổ chức giao lưu thể thao

Hướng tới kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2014), ngày 14/3, Đoàn Thanh niên Công ty CP Supe Phốt phát và Hoá chất Lâm Thao tổ chức chương trình giao lưu thể thao với Đoàn Thanh niên...

Đoàn thanh niên công ty tổ chức Hội thi nấu ăn

Chào mừng kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2014) và 104 năm ngày Quốc tế phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2014), ngày 5/3/2014, Đoàn Thanh niên Công ty CP Supe Phốt phát và Hoá...