HOTLINE: 02103 825 139

Thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ

  • Việt Nam
  • English
Banner top

Bón phân NPK-S Lâm Thao cho na dai

Cây na dai ở huyện Đông Triều (Quảng Ninh) là cây ăn quả có giá trị kinh tế, hàng hóa cao, cây làm giàu cho nông dân.