HOTLINE: 02103 825 139

Thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ

  • Việt Nam
  • English
Banner top

Sản phẩm mới NPK-S Lâm Thao hàm lượng dinh dưỡng cao: Trái ngọt đầu tiên!

Trong khi đó, hầu hết các sản phẩm phân bón uy tín trên thị trường chủ yếu đến từ nguồn nhập khẩu hoặc được sản xuất bởi các doanh nghiệp có trụ sở ở phía Nam. Vì vậy, xác định trách nhiệm của một đơn vị sản xuất phân...